alt tag here
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Кои сме ние Печат Е-мейл

   Coinal е основана в резултат на обединяването на опита в областта на недвижимите имоти на нейните създатели и разполага с екип от висококвалифицирани професионалисти. За нас ще бъде удоволствие да ви консултираме и подпомагаме при продажбата на вашите проекти в сферата на недвижимите имоти. Нашата фирма развива дейността си в три независими, но в същото време взаимообвързани направления, за да предложим глобални решения на инвеститорите както на испанския, така и на европейския пазар.Image

  • - Маркетинг и комерсиализация на проекти в областта на недвижимите имоти
  • - Консултации в сферата на градоустройството
  • - Развитие на градоустройството
  •  

 

 

  Маркетинг и комерсиализация на проекти в областта на недвижимите имоти  

   Нашето познаване на пазара на недвижими имоти без съмнение допринася за това предложенията на Coinal да се продават с темпове значително над средните. Знаем къде се намират нашите клиенти, какви са техните мотиви и съображения и как да реално да достигнем до тях, а това е ключов момент за успеха на всяка една маркетингова кампания на пазара на недвижими имоти.Image

  

Coinal доказва, че това е така с всеки един от проектите, които клиентите са ни поверявали през годините. Добре проучената информация, публикувана в най-подходящите за всеки конкретен случай медии (панаири за недвижими имоти, преса, радио, външна реклама, директен маркетинг, кампании за връзки с обществеността и др.) ни помага да достигнем ефективно до потенциалните клиенти там, където се намират.

Но тези усилия не биха имали смисъл без високоспециализиран екип по продажбите, който всекидневно доказва възможностите си за осъществяването на ефективно и професионално управление на продажбите.

 

  Консултации в сферата на градоустройството  

   Познаваме добре стъпките, които трябва да направим, за да вървим по правилния път за всеки проект в нашата област. Притежаваме богат опит в цялостното развитие на всякакъв тип градоустройствени проекти. Работата ни започва с проучване на пазара, за да приведем проекта в съответствие с изискванията на търсенето. Следват предпроектните проучвания, оценка на терените, цените, дизайна… – целта е да бъде постигната максимална възвръщаемост и по-бърза комерсиализация. Изборът на целева аудитория и правилният анализ на очакванията ще ни позволи да по-ефективно да достигнем до потенциалните клиенти. Когато ни бъде поверен градоустройствен проект, ние от Coinal не оставяме нищо на произвола на съдбата.

  Развитие на градоустройството  
 

Image   Доверието, което клиентите ни гласуват, ежедневно нараства. Всички смятат, че Coinal е партньор, на когото може да се вярва и който участва във всички аспекти на управлението на всеки проект. Сътрудничеството ни достига дотам, че мнозина от тях са ни предлагали това участие да бъде отразявано в партньорско споразумение. Това е една все по-често срещана форма на сътрудничество. Нашите клиенти участват с апортна вноска на земя или капитал, а Coinal се ангажира с цялостното управление и развитие на проекта, осигурявайки им задоволителни дивиденти срещу тяхната инвестиция.

 

Search


tooltip
Price
-  

Extended Search

NUESTROS SERVICIOS


Advertisement